Μεταπτυχιακό Νομικής

MASTER 2

Το μεταπτυχιακό Νομικής «Master Recherche» που προσφέρει το Γαλλικό Κολλέγιο, παρέχει την δυνατότητα εξειδίκευσης στην κατεύθυνση του Εμπορικού Δικαίου του Sorbonne Paris Nord. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βασίζεται σε τριάντα χρόνια εμπειρίας ενός μεταπτυχιακού τίτλου,  προσαρμοσμένου στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Επιπλέον, απονέμει στον φοιτητή ένα διακεκριμένο πτυχίο master, αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη, δίνοντας στον υποψήφιο ισχυρή κατάρτιση στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου.

Ο απόφοιτος του προγράμματος master θα έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση. Επιπλέον, θα μπορεί να διδάσκει τη Νομική Επιστήμη, να διεξάγει έρευνα, να προετοιμάζει νομικές υποθέσεις αλλά και την υπεράσπιση του πελάτη του, να συντάσσει εκθέσεις, να αναλαμβάνει τη διαχείριση νομικού τμήματος, την σύνταξη συμβάσεων. Επίσης, θα μπορεί να αναλαμβάνει τη νομική πλαισίωση διαπραγματευτών, τη σύνταξη δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων, τη συγγραφή νομικών άρθρων.

Η γλώσσα των εξετάσεων αλλά και των διδασκαλιών, τόσο για το Master 1 αλλά και για το Master 2 είναι η γαλλική. Εξαιρούνται τα μαθήματα ελληνικού δικαίου.